Op deze pagina staan soms mededelingen voor deelnemers aan de cursussen.